Istalacje kominowe

Istalacje kominowe

Komin wraz z kotłem należy traktować jako jeden układ

Komin wraz z urządzeniem grzewczym należy traktować jako jeden wspólny układ energetyczny. Dobierając komin, nie należy sugerować się wyłącznie jego wymiarami geometrycznymi, lecz przede wszystkim wybrać go stosownie do typu i rodzaju urządzenia grzewczego, a więc i spalanego w nim paliwa. Obecnie na rynku mamy do wyboru wiele typów i kotłów CO. Różnią się one zarówno rozwiązaniami konstrukcyjnymi, jak i rodzajem zastosowanego materiału.

komin kominowi nie równy

Jedno jest pewne praktycznie każdy Kocioł CO spełniający wymagania normy odnośnie Ekodesign, powinien posiadać komin lub przynajmniej wykładzinę o podwyższonej odporności na destrukcyjne działanie skroplin. Tradycyjny, murowany i pozbawiony dodatkowych zabezpieczeń komin praktycznie już po jednym sezonie współpracy z nowoczesnym kotłem zacznie ulegać powolnej destrukcji spowodowanej wkropleniem agresywnego kondensatu pochodzącego ze spalin.

Najbardziej narażone na to zjawisko są koniny współpracujące z kotłami CO spalającymi biomasę w postaci Pelletu. Wysoka sprawność powoduję bardzo niska temperaturę spalin co sprzyja wkraplaniu się kondensatu i wręcz zaklejenie komina.

Przy projektowaniu komina pierwszym krokiem będzie analiza możliwości umiejscowienia komina w strukturze budynku. Jeżeli dopiero zaczynamy budowę domu, sytuacja jest prosta – wystarczy zapoznać się z instrukcją kotła CO i na podstawie wymagań producenta wybrać komin z szerokiej oferty rynkowej. Gorzej, gdy szukamy rozwiązania w istniejącej już strukturze budynku…

Jakie cechy powinien mieć komin ?

Każde takie urządzenie znajdujące się w obrocie handlowym powinno posiadać instrukcję obsługi i montażu z podanymi parametrami technicznymi, w tym także następującymi informacjami dotyczącymi komina: informacja o wymaganym podciśnieniu, temperaturze spalin, maksymalnym przepływie spalin oraz zalecanej średnicy przyłącza. Polska Norma ( lub raczej już nie Polska) EN 303-5.2012 w punkcie 4.4.3 podaje: „w przypadku kotłów grzewczych, w których temperatura spalin wylotowych przy nominalnej mocy cieplnej przekracza temperaturę otoczenia mniej niż 160 ºC producent powinien podać informacje dotyczącą wykonania komina”. Teoretycznie sprawa jest prosta, lecz w praktyce sprawa prawidłowego doboru i wykonania komina jest sprawą znacznie trudniejszą. Każdy komin powinien spełniać podstawowe cechy:

  • Skutecznie odprowadzać całość produktów spalania z urządzenia grzewczego do atmosfery, eliminując możliwości przedostania się czadu do pomieszczeń mieszkalnych, poprzez wytworzenie odpowiedniego podciśnienia w kominie oraz regulować procesem spalania.
  • Zapewnić niezbędną ilość powietrza do spalania.
  • Zapewniać bezpieczeństwo pożarowe zarówno w trakcie normalnej eksploatacji, jak i w przypadku wystąpienia pożaru sadzy w kominie.
  • Być odporny na działanie spalin wytwarzanych w trakcie spalania, a także agresywnego kondensatu powstającego na skutek skroplenia spalin, posiadać odpowiednią trwałość zarówno w częściach zabudowanych, jak i wylotów umieszczonych ponad dachem.
  • Zapewniać dostępność w celach tj. przeglądów i usuwania zgromadzonych w kominie produktów spalania, w tym także usuwania zgromadzonych skroplin.

Bez względu na to, jaki system kominowy zostanie wybrany, musi on posiadać wszystkie wymienione powyżej cechy.

Ciąg Kominowy, czym jest ?

Przy tym, należy pamiętać że komin wytwarza stosunkowo niewielką silę wyporu, zwaną ciągiem kominowym (wielkość podciśnienia mierzonego na wylocie to kilka do kilkunastu Pa). Stąd zwykłe wahania ciśnienia atmosferycznego przy niewłaściwie dobranych parametrach komina mogą doprowadzić do znaczącego obniżenia siły ciągu kominowego. Tą sytułacje może pogarszać także położenie kominu w określonych wypadkach taki jak np. umieszczenie w pobliżu przeszkód architektonicznych

W takich przypadkach należy na kominie zastosować odpowiednio dobraną nasadę, zapobiegając tym samym niepożądanemu działaniu wiatru. W skrajnych przypadkach na wylot komina można założyć mechaniczne urządzenia wspomagające ciąg kominowy. Tu jednak trzeba zwrócić uwagę na właściwy dobór takiego urządzenia. Żadne mechaniczne urządzenie wspomagające ciąg kominowy nie może bowiem ograniczać przepływu spalin w kominie w przepadku spoczynku lub awarii (np. w przypadku braku prądu w wentylatorach z napędem elektrycznym).

Wykonując komin, należy zwrócić szczególną uwagę na sposób podłączenia komina z kotłem CO , czyli tzw. czopuch. Na rynku istnieje szereg rozwiązań w tym zakresie, począwszy od elementów czopuchowych stałych (spawane), przez nastawne (regulowane z opaskami zaciskowymi), i elastycznych (giętkich) kończąc.

Umiejscowienie otworu w kotłowni

Bardzo ważnym parametrem jest umiejscowienie otworu komina do przyłączenia Kotła CO już w samej kotłowni. Zdarzyło nam się wielokrotnie że murarz stawiając komin zainstalował wlot na wysokości 1m od posadzki. Murarze są przyzwyczajeni do starych typów kotłów gdzie wylot był bardzo nisko. Obecnie kotły są znacznie wyższe. Bardzo często radzimy naszym klientom aby przyłącze w kotłowni było bardzo wysoko wręcz pod sufitem. Na rynku jest bardzo dużo kształtek kolan z możliwością regulacji, mamy wtedy możliwość dostosowanie się do istniejących warunków. Bardzo dobrym rozwiązaniem są kotły z górnym wylotem spalin – oszczędzamy miejsce w kotłowni oraz mamy łatwy dostęp