I. Administrator danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych jest Aneta Manierska, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Aneta Manierska MANS, Czermin 67a, 63-304 Czermin, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 617-194-89-96, REGON: 383781319, adres e-mail: sklep@piecemans.pl, tel. 609 200 932.

II. Cele i podstawa prawna przetwarzania

Twoje dane osobowe w postaci imienia oraz adresu e-mail przetwarzamy w celu umożliwienia Tobie kontaktu z nami, na podstawie Twojej zgody – podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

III. Odbiorcy danych

Twoje dane osobowe możemy udostępniać następującym kategoriom podmiotów: ………. hostingodawcy. Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z nami i tylko zgodnie z naszymi poleceniami. Przekazujemy Twoje dane poza teren Polski/UE/Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

IV. Okres przechowywania danych

Twoje dane osobowe, które nam przekazałeś wypełniając formularz kontaktowy, przechowujemy do czasu wycofania przez Ciebie zgody.

V. Twoje prawa

Przysługuje Ci prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, prawo do usunięcia danych (jeżeli Twoim zdaniem nie ma podstaw do tego, abyśmy przetwarzali Twoje dane, możesz zażądać, abyśmy je usunęli), prawo do ograniczenia przetwarzania danych (możesz zażądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Twoich danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Tobą działań, jeżeli Twoim zdaniem mamy nieprawidłowe dane na Twój temat lub przetwarzamy je bezpodstawnie), prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) oraz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych (masz prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie; cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej cofnięciem).

W celu wykonania swoich praw skieruj do nas odpowiedni wniosek.

VI. Informacja o dobrowolności podania danych

Podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne. Jeżeli nie podasz danych, nie będziesz mógł przesłać wiadomości za pośrednictwem formularza kontaktowego.