§ 1 Słownik pojęć

 1. Administrator – Aneta Manierska, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Aneta Manierska MANS, Czermin 67a, 63-304 Czermin, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 617-194-89-96, REGON: 383781319.

 2. Serwis – serwis internetowy należący do Administratora, dostępny pod domeną www.piecemans.pl

 3. Użytkownik – każdy podmiot przeglądający zawartość Serwisu.

§ 2 Ochrona danych osobowych

  1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych na stronach Serwisu jest Administrator.

  2. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), tzw. RODO oraz aktualnie obowiązującymi regulacjami prawa polskiego.

  3. Administrator przetwarza dane osobowe w celu umożliwienia wejścia użytkownika na stronę Serwisu i przeglądania jej zawartości oraz wysłania wiadomości do Administratora za pośrednictwem formularza kontaktowego – zgodnie z komunikatami wyświetlanymi na stronie Serwisu.

  4. Podstawą przetwarzania danych osobowych przez Administratora jest dobrowolna zgoda osoby, której dane dotyczą, albo – o ile zostało to wyraźnie wskazane – niezbędność przetwarzania do wykonania umowy.

  5. Administrator może udostępniać zebrane od Użytkownika dane osobowe podmiotom, wskazanym w komunikatach pojawiających się na stronie Serwisu. Administrator przekazuje dane poza teren Polski/UE/Europejskiego Obszaru Gospodarczego, chyba że zostało wyraźnie wskazane, że danych nie przekazuje.

  6. Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) oraz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. W celu wykonania tych praw należy skierować żądanie pod adres email: sklep@piecemans.pl, numer telefonu 609 200 932 lub osobiście w siedzibie Administratora.

§ 3 Pliki cookies

Na stronie Serwisu są wykorzystywane pliki cookies. Stosowane są one w celach zapewnienia maksymalnej wygody wszystkich Użytkowników przy korzystaniu ze Serwisu (zapamiętywanie preferencji i ustawień na stronie, zbieranie anonimowych danych dla celów reklamowych i statystycznych, także przez inne portale, w tym portale społecznościowe, np. Facebook). Korzystanie z Serwisu bez zmiany ustawień w przeglądarce dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w urządzeniu końcowym (np. komputerze) każdego Użytkownika. Jeżeli Użytkownik nie wyraża zgody na stosowanie plików cookies powinien zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Tu znajduje się więcej informacji o plikach cookies.