Polityka prywatności


W czasie korzystania ze sklepu internetowego możesz być poproszony o podanie niektórych swoich danych osobowych. Zawsze jest to związane albo z wyrażoną przez Ciebie chęcią zapisania się do Newslettera albo z wysłaniem wiadomości, lub zapytania ofertowego.

Niezapowiedziane Wiadomości
Żaden z użytkowników Sklepu, który nie zażyczył sobie otrzymywania newslettera, nigdy nie otrzyma niezapowiedzianej wiadomości. Osoba, która nie chce otrzymywać newslettera, będzie otrzymywała tylko e-maile, które są ściśle powiązane z jej zamówieniami.
Osoby, które zapisały się do newslettera, będą otrzymywały TYLKO newsletter sklepu oraz informacje, które uznamy za interesujące, gdyż będą związane z działalnością sklepu. Uzyskane w ten sposób e-maile nigdy nie będą wykorzystane do rozsyłania reklam lub informacji osób / firm trzecich.

Jawne Dane Osobowe
Dane osobowe podane przy okazji wysyłania komentarzy do produktów, innych materiałów związanych ze Sklepem internetowym są dostępne dla wszystkich odwiedzających strony zawierające te dane.
W momencie wpisywania komentarza podawany e-mail zostaje zmodyfikowany tak, aby przeszukujące sieć roboty nie mogły go zidentyfikować i pobrać (@ zastępowane jest przez (at) ). Jednakże nie mamy możliwości dalszego zabezpieczenia Klientów przed osobami prywatnymi lub firmami, które te dane wykorzystają do przesłania nieokreślonych informacji. Dlatego dane te nie podlegają ochronie.

Cookies (Ciasteczka)
Niektóre obszary Sklep internetowy piecemans.pl wykorzystują cookies, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera internauty identyfikujące go w sposób potrzebny do uproszczenia lub umorzenia danej operacji.
Przykładem wykorzystania cookies na Sklep internetowy piecemans.pl może być “zapamiętaj moje hasło” – opcja likwidująca konieczność logowania się do serwisu zarejestrowanego użytkownika przy każdej wizycie. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nie usuwanie ich z dysku.

Usunięcie konta sklepowego
Każdy z użytkowników, który założył konto sklepowe, może w dowolnym czasie poprosić o jego usunięcie. Konto zostanie skasowane natychmiast lub po zrealizowaniu zamówień do niego przypisanych. Wszystkie dane zostaną skasowane, zostanie również usunięty e-mail z bazy danych.
Odtworzenie takiego konta nie będzie możliwe, klient będzie musiał ponownie je założyć i wprowadzić wszystkie dane.

Komentarze Klientów
Komentarze umieszczane przez Klientów pod produktami oraz będące oceną sklepu (również wysłane na adres e-mail sklepu) stają się własnością Sklep internetowy Piece Mans i mogą zostać użyte w takiej formie lub skróconej do promocji sklepu lub produktów w nim się znajdujących. Komentarze takie oczywiście nigdy nie będą podpisane pełnym imieniem i nazwiskiem, chyba że Klient wyraził na to zgodę. Zobowiązujemy się również nie przeinaczać komentarzy i nie stosować ich w innym kontekście lub do promocji innego produktu niż było to intencją autora.
Opinie wyrażone w komentarzach nadal pozostają opiniami Klientów a nie pracowników Sklep internetowego.

Uwagi końcowe
Przeglądając, robiąc zakupy lub wypowiadając się w naszym sklepie akceptujesz zasady zawarte w Polityce Prywatności znajdującej się na tej stronie.
Jako właściciel Sklepu zastrzegam sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Każdą osobę wykorzystującą treści zawarte na witrynie Sklepu internetowego obowiązuje aktualna Polityka Prywatności.
Jakiekolwiek wprowadzane zmiany nigdy nie wpłyną na podstawową zasadę: nie sprzedaję i nie udostępniam osobom trzecim danych personalnych czy adresowych klientów/ użytkowników Sklep internetowego.

Wyłączenie Odpowiedzialności
Sklep nasz został stworzony, aby udostępnić możliwie szerokiej liczbie ludzi wszelkiego rodzaju dostępne w nim produkty. Dbamy, aby były one najwyższej jakości, staramy się możliwie precyzyjnie opisać każdy produkt. Opinie na temat produktów zamieszczone przez użytkowników w komentarzach nie zawsze są zgodne z naszymi intencjami.
Wszystkie sprzedawane w sklepie produkty objęte są gwarancją producenta, więc za wady fabryczne odpowiada producent.